BAT Permeameter (#3-300)

 

BAT Permeameter är en tilläggsutrustning till BAT Portrycksmätare Standard. Med denna utrustning kan man på ett enkelt sätt och med god repeterbarhet utföra in-situbestämning av jordars permeabilitet. Permeabilitetstest kan utföras både i mättad och omättad zon med rätt val av filterspets.

 

 

Permeabilitetstest

 

Testutrustningen är avbildad schematiskt enligt skissen till höger. Trycksensorn ansluts till testcylindern som i sin tur ansluts till BAT-filterspetsen via en dubbelkanylkoppling.

 

Utifrån tillgängliga portrycksdata ställs starttrycket i testcylindern in till avpassad nivå och sedan ansluts utrustningen till filterspetsen. Vid anslutning kommer trycket i testcylindern att utjämnas mot omgivande portryck och detta utjämningsförlopp registreras mot tiden.

 

De registrerade mätvärdena överförs till dator för utvärdering av aktuell permeabilitet. 

 

Typiska testtider för olika permeabiliter är:

 

k » 10-7 m/s : 1 minut
k » 10-8 m/s : 10 minuter
k » 10-9 m/s : 1 timma
k » 10-10 m/s : 10 timmar