Välkommen till BAT Geosystems


- 35 års erfarenhet av spetsteknik 


 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

BAT Geosystems tillhandahåller kunskap och utrustning

inom följande områden:

 

  • portrycksmätning
  • grundvattenmätning
  • inklinometermätning
  • grundvattenprovtagning
  • In-situ permeabilitetsmätning