Välkommen till BAT Geosystems

     - Spetsteknik sedan 1978!!!

 

BAT Geosystems tillhandahåller kunskap och utrustning

inom följande områden:

 

  • portrycksmätning
  • grundvattenmätning
  • inklinometermätning
  • grundvattenprovtagning
  • In-situ permeabilitetsmätning