BAT Inklinometerrör 70 #INK-70-1.5

 

BAT Inklinometerrör är tillverkade i höghållfast ABS-plast och finns i längderna
1.5 meter eller 3 meter. Rören sammanfogas till varandra med snabbkoppling.

Inklinometerrören installeras genom samtidigt tryck på rörtopp och bottenspets.
I hårdare jordar är foderrörsborrning att rekommendera. 

Rören är spårade för precisionsmätning i nord/sydlig och öst/västlig riktning.

Utrustning för automatisk registering och rapportering av inklination finns för
intervallet 0-30° lutning.