BAT Filterspetsar är nyckelkomponent i BAT-systemet för portrycksmätning, permeabilitetsmätning samt grundvattenprovtagning.

Följande varianter finns:

BAT MKIII Standard - för portrycksmätning i de flesta jordar

BAT MKIII HD - filterspets i syrafast stål för hårdare jordar
BAT MKIII Vadose - portrycksmätning i omättad zon

 

 

 

BAT Portrycksmätare erbjuds i två varianter, STANDARD samt BASIC. Standardmodellen är heldigital och har inbyggd loggerfunktion. Den är även anpassad för fast eller trådlös nätverksinkoppling. Basicmodellen är främst avsedd för manuell portrycksmätning.

BAT Portrycksmätare Standard

BAT Portrycksmätare BASIC

 
 

 

BAT Permeameter är en tilläggsutrustning till BAT Portrycksmätare och används för

In-Situbestämning av jordars permeabilitet. Permeabiliteter från 1E-7m/s och lägre kan
bestämmas.  

BAT Grundvattenprovtagare används för diskret provtagning av porvatten och jordgaser. Provtagningsvolymer från 35 upp till 500 ml är möjliga. I och med det hermetiskt tillslutna systemet minimeras riskerna från yttre kontaminering samtidigt
som in-situtillståndet i provet bevaras. Omsättningsvolymen innan provtagning är 
minimal.

Inklinometermätning BAT tillhandahåller inklinometerrör samt inklinometrar för manuell mätning och inklinometrar för fjärrövervakning.