BAT Grundvattenprovtagare

(#5-100)
 

BAT Grundvattenprovtagare används ihop med BAT MKIII Filterspets för diskret provtagning av porvatten och porgaser.

Huvudfördelarna med BAT  provtagningssystem är följande:

 

  • Liten omsättningsvolym, cirka 8 ml.

 

  • Ytterst begränsad extern påverkan. Provet förseglas hermetiskt vid provtagningsnivån och in-situtillståndet bevaras.

 

  • I stort sett obefintlig hydraulisk lyfthöjd möjliggör diskret provtagning på väldigt stora djup.

 

  • Väldigt god repeterbarhet.

 

  • Långtidsstabil provtagning. Provtagningspunkten, det vill säga BAT-spetsen, kräver minimalt med underhåll. Uppföljande provtagning görs med samma kvalitet och förutsättningar som tidigare tester oavsett operatör.