Exempel på redovisning av fjärravläsning (Off Shore-givare Oslo Hamn) Exempel på redovisning av fjärravläsning (Off Shore-givare Oslo Hamn)

Fjärrövervakning

 

Fjärrövervakning är i många fall ett kostnadseffektivt alternativ till manuella mätningar.

 

 

BAT-systemet kan levereras med olika grader av automation beroende på lokalitet, omfattning, fysisk utbredning och projekttid. Konfigurationen sträcker sig från enstaka mätpunkter till uppkopplade nätverk där upp till 100 kanaler samtidigt kan avläsas.

 

 

Vid större nätverk kopplas givarna till internetansluten dator för distribution av mätdata via e-post eller direkt till webbplats. Via webbplatsen kan man ställa in gränsvärden för larmnivåer för automatiskt larm då dessa överskrids. Eventuella larm redovisas på översiktsvyn och skickas även som mail och SMS.

 

 

 

Där man vill minimera kabeldragning för nätverk används med fördel mindre solcellsdrivna GPRS-loggrar som kopplas direkt till IS-sensorerna. Dessa har en drifttid på 10 månader med fulladdat batteri. Underhållsladdning sköts av solen vilket i praktiken gör den underhållsfri.

 

Till varje GPRS-enhet kan kopplas 10 sensorer som mäter parametrar som:

  • portryck
  • inklination
  • sättningar / vertikala rörelser
  • laster

 

Mätdata kan skickas som e-post, egen till FTP-server för manuell bearbetning eller direkt till ARGUS Webbtjänst för automatisk redovisning.